رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:52:36 PM 1396 / 07 / 02
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 30 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه امینی

1392 / 12 / 26 -8:54


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مسعود رنگرز دستیار محترم گروه اطفال

1392 / 12 / 26 -8:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم حمیدی شاد

1392 / 12 / 25 -12:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه قاسمی

1392 / 12 / 25 -11:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی بهنام پور

1392 / 12 / 25 -11:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین السادات منتظر

1392 / 12 / 15 -10:49


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر کتانه خاموشی دستیار محترم گروه عفونی

1392 / 12 / 14 -10:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین شفایی

1392 / 11 / 19 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر نبی اله حیدریان دستیار محترم گروه بیهوشی

1392 / 11 / 19 -14:1


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منیر جان زمینی دستیار محترم گروه جراحی

1392 / 11 / 14 -9:3

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر