رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:52:37 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 30 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رامین ناصر طاهری رزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 27 -9:43


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان شفیعی راد رزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 19 -8:34


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر امیرحسین منتظررزیدنت محترم بیهوشی

1395 / 03 / 19 -8:26


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم پریسا گلریز خاتمی

1395 / 03 / 18 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر اصغر قیطاسی رزیدنت محترم کودکان

1395 / 03 / 08 -9:55


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا باغشاهی

1395 / 03 / 05 -13:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس نساجی زواره

1395 / 02 / 15 -12:55


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم لیلا سلیمانی مورچه خورتی

1395 / 02 / 13 -9:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی مدیحی

1395 / 02 / 12 -8:34


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر ابوالفضل زاهدی

1395 / 02 / 12 -8:27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر