رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:05:25 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 29 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم طیبه زمانی

1395 / 11 / 06 -11:28


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

1395 / 06 / 23 -8:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

1395 / 05 / 16 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

1395 / 05 / 04 -12:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فریفته اصفهانیان

1395 / 04 / 12 -13:23


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای مهرداد سی منی

1395 / 04 / 12 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد تقی زاده رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای رضا یزدانی مهر

1395 / 04 / 06 -12:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه قریشی رزیدنت محترم نورولوژی

1395 / 04 / 06 -12:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس داشگر رزیدنت محترم اطفال

1395 / 04 / 06 -12:2

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر