رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:24 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 29 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر محسن توفیقی

1393 / 06 / 11 -11:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مائده نجفی زاده

1393 / 06 / 09 -13:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترفیروزه عبدلی

1393 / 06 / 05 -8:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ندا نصری

1393 / 06 / 02 -9:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانمدکتر فریبا جعفری

1393 / 06 / 02 -8:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباسعلی نارنجکار

1393 / 06 / 02 -8:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید محمد معینی طبا زواره

1393 / 05 / 26 -8:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آتوسا مهران نیا

1393 / 05 / 26 -8:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد پهلوانی

1393 / 04 / 08 -12:24


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عاصفه فرخ زاد دستیار محترم گروه عفونی

1393 / 04 / 08 -8:7

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر