رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:24:20 AM 1396 / 08 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 29 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا نبوتی

1393 / 03 / 19 -13:40


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرگس غلامپور دستیار محترم گروه روانپزشکی

1393 / 03 / 12 -12:10


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه اقای دکتر وحید کاشانی تبار

1393 / 03 / 12 -9:57


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه ربیعی

1393 / 03 / 11 -9:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا مسعودی

1393 / 03 / 11 -9:42


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سید فاطمه مهرزاد دستیار محترم گروه روانپزشکی

1393 / 03 / 04 -11:29


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا زهاوی

1393 / 03 / 03 -10:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نفیسه اسماعیلی طاهری

1393 / 03 / 03 -10:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر راحیل مهدوی

1393 / 03 / 03 -8:30


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیه ذوقی دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 02 / 28 -13:51

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر