رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:49:48 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 28 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه اصغری

1393 / 07 / 05 -13:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خدایی

1393 / 06 / 30 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر راضیه رستگار دستیار محترم گروه عفونی

1393 / 06 / 30 -10:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شایسته سادات خلیفه سلطانی

1393 / 06 / 29 -12:48


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ساره صهبا

1393 / 06 / 29 -12:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مائده معمار

1393 / 06 / 29 -12:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مهران کمانی

1393 / 06 / 29 -12:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمانه محق

1393 / 06 / 24 -9:50


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا بهادری زاده

1393 / 06 / 17 -8:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم مدنی

1393 / 06 / 16 -11:36

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر