رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:00:31 PM 1397 / 03 / 06
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 28 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسیم ولی زاده دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 12 / 21 -10:21


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیده کوثر حسینی المدنی دستیار محترم گروه زنان و زایمان

1393 / 12 / 21 -10:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای ابوطالب تمتاجی

1393 / 12 / 19 -9:56


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مژده بهادر زاده دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 17 -9:56


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر شهاب باقرزاده شهیدی دستیار محترم گروه روانپزشکی

1393 / 12 / 17 -9:45


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام حریری دستیار محترم گروه داخلی

1393 / 12 / 14 -10:54


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر گلبهاره صرامی دستیار محترم گروه کودکان

1393 / 12 / 14 -10:43


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نسترن افسرده

1393 / 12 / 12 -12:18


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی علیزاده دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 12 -12:10


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمید پوروالی دستیار محترم گروه جراحی عمومی

1393 / 12 / 10 -9:11

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر