رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:38:34 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 28 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترساره شهرامی فر

1395 / 12 / 17 -9:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترخدیجه طباطبایی لطفی

1395 / 12 / 17 -9:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترنیلوفر سادات خادمی

1395 / 12 / 17 -9:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فضه رضوی

1395 / 12 / 16 -9:39


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم پریسا محمدی

1395 / 11 / 30 -8:17


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سمیه بهبود

1395 / 11 / 24 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم فخری

1395 / 11 / 23 -12:45


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم فرانهافشار ابراهیمی رزیدنت محترم زنان

1395 / 11 / 18 -13:4


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم طیبه بیدج

1395 / 11 / 09 -10:6


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم الهام شفیعی

1395 / 11 / 06 -13:15

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر