رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:19:03 AM 1396 / 08 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 28 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عاصفه فرخ زاد دستیار محترم گروه عفونی

1393 / 04 / 08 -8:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه کمالی

1393 / 04 / 04 -11:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا معتمدی

1393 / 04 / 04 -10:55


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر پدرام صداقت

1393 / 04 / 04 -8:32


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منصوره خدایاری نایینی

1393 / 04 / 04 -8:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسرین سنایی نسب

1393 / 04 / 02 -9:11


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم آانا امیری

1393 / 04 / 02 -8:54


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا رضازاده

1393 / 03 / 27 -11:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم توسلی

1393 / 03 / 26 -8:0


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سینا پاکزاد

1393 / 03 / 24 -13:51

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر