رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:55:11 PM 1398 / 08 / 23
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 27 از 54   تعداد اخبار اين گروه خبري: 532
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم پریسا محمدی

1395 / 11 / 30 -8:17


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سمیه بهبود

1395 / 11 / 24 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم فخری

1395 / 11 / 23 -12:45


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم فرانهافشار ابراهیمی رزیدنت محترم زنان

1395 / 11 / 18 -13:4


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم طیبه بیدج

1395 / 11 / 09 -10:6


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم الهام شفیعی

1395 / 11 / 06 -13:15


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم طیبه زمانی

1395 / 11 / 06 -11:28


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شهر بانو غفاری نسب

1395 / 06 / 23 -8:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید روحانی

1395 / 05 / 16 -9:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمیدرضا بشری

1395 / 05 / 04 -12:47

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر