رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:49:04 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 27 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد حیدری

1393 / 08 / 05 -13:2


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا باطنی

1393 / 07 / 30 -7:37


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدرضا جعفری دستیار محترم گروه رادیولوژی

1393 / 07 / 29 -9:34


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا استاد علی پور

1393 / 07 / 27 -14:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر ایمان ایزدی

1393 / 07 / 27 -14:7


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای امیر مسعود حاجی عسگری

1393 / 07 / 27 -13:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه احترام

1393 / 07 / 19 -8:57


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سمتنه سادات علوی

1393 / 07 / 16 -11:37


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم الهام مهدوی

1393 / 07 / 10 -9:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید محمد سجاد سجادیان

1393 / 07 / 09 -10:50

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر