رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:17:46 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 27 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم شهریاری رزیدنت محترم روان پزشکی

1396 / 02 / 19 -9:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسین فهیمی رزیدنت محترم روان پزشکی

1396 / 02 / 19 -8:57


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکترمونا مهمدی رزیدنت محترم زنان

1396 / 02 / 12 -9:23


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترایمان طاهری رزیدنت محترم جراحی

1396 / 02 / 09 -9:44


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا پیری رزیدنت محترم جراحی

1396 / 02 / 04 -8:25


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترمحمد حسین تلک آبادی رزیدنت محترم داخلی

1396 / 01 / 31 -10:58


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکترحمیدرضا گلکار رزیدنت محترم داخلی

1396 / 01 / 31 -10:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترثنا محسنی

1396 / 01 / 26 -11:10


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمانه محمودی رزیدنت محترم زنان

1396 / 01 / 26 -10:53


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکترسمیه پولاد چنگ رزیدنت محترم رادیولوژی

1395 / 12 / 21 -9:49

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر