رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:48:49 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 26 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مونا اسماعیل زاده

1393 / 10 / 30 -9:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم نرگس سهیلی پور

1393 / 10 / 11 -8:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه ایزدی

1393 / 09 / 26 -12:39


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید بهروز مسعودی

1393 / 09 / 08 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پرستو کریمی

1393 / 09 / 04 -8:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا احمدی

1393 / 09 / 02 -9:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتربهزاد صادقی

1393 / 08 / 26 -13:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا شمس

1393 / 08 / 19 -13:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محبوبه طلاکوب

1393 / 08 / 17 -13:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهدیه اسلامی اردکانی

1393 / 08 / 10 -11:46

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر