رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:08:26 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 26 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر اسدی

1396 / 05 / 17 -12:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر محمد میلاد ملا قنبری

1396 / 05 / 17 -12:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فرزانه خواجه نوری

1396 / 05 / 17 -12:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مهدیه محمدخان تهرانی

1396 / 05 / 10 -11:31


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر پیام ناصح غفوری

1396 / 04 / 28 -15:59


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی خانم دکتر جمیله کثیری نژاد رزیدنت محترم داخلی

1396 / 03 / 23 -9:0


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آقای دکتر عباس شکیب رزیدنت محترم داخلی

1396 / 03 / 23 -8:43


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آقای دکتر سید محمد امین جورابچین رزیدنت محترم پاتولوژی

1396 / 03 / 17 -11:49


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
خانم دکتر شیرین خاسکی

1396 / 03 / 10 -13:37


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر معصومه طالبی رزیدنت محترم زنان و زایمان

1396 / 03 / 02 -10:43

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر