رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:49:59 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 25 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فرشته جوکار

1393 / 11 / 29 -9:0


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آذین غفاری دستیار محترم گروه داخلی

1393 / 11 / 15 -9:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای علی عباسی

1393 / 11 / 15 -9:23


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم آرزو سعیدی دستیار محترم گروه زنان

1393 / 11 / 11 -9:38


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم الهه اربابی

1393 / 11 / 11 -9:29


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سعید مدنی دستیار محترم گروه جراحی

1393 / 11 / 11 -9:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آسیه جاودانی

1393 / 11 / 11 -9:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر بردیا بهرامی

1393 / 11 / 11 -9:4


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ساره باقری

1393 / 11 / 06 -8:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم احسانه شمس احراری

1393 / 10 / 30 -10:0

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر