رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:25:14 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 22 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهدیه بصیری

1396 / 10 / 12 -14:21


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه خانم مرجان بهداروندی

1396 / 10 / 04 -11:46


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای حسن خضرائی

1396 / 10 / 02 -14:17


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
دفاع از پایان نامه خانم الناز نظامی

1396 / 10 / 02 -14:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم زارع زاده رزیدنت محترم زنان و زایمان

1396 / 09 / 25 -12:14


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی
دفاع از پایان نامه خانم فرزانه روحانی

1396 / 09 / 21 -12:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا اطهری زاده

1396 / 09 / 14 -14:23


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ساره سکوت آرانی

1396 / 09 / 07 -12:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شبنم گودرزی

1396 / 09 / 07 -12:39


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکتر فربد طالبیان

1396 / 09 / 04 -14:25

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر