رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:19:48 AM 1396 / 08 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 3 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مریم حسنیان بادی

1396 / 06 / 27 -13:52


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم زهرا هاشمی

1396 / 06 / 25 -14:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر منصور کاشانی زاده

1396 / 06 / 25 -14:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر زهرا اسماعیلی

1396 / 06 / 19 -13:57


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر زهره رضاوندی

1396 / 06 / 07 -14:21


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر علیرضا ناموری

1396 / 06 / 07 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر اسدی

1396 / 05 / 17 -12:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر محمد میلاد ملا قنبری

1396 / 05 / 17 -12:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فرزانه خواجه نوری

1396 / 05 / 17 -12:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مهدیه محمدخان تهرانی

1396 / 05 / 10 -11:31

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر