رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:27:30 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 3 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر نوشین یونسی

1398 / 08 / 11 -9:58


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر امیر مسعود ثابتی

1398 / 08 / 11 -9:52


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر فاطمه شفیعی نژاد

1398 / 07 / 30 -13:56


دفاع از پایان نامه دکترای رادیولوژی
دفاع پایان نامه دکتر مهرافروز زکی زاده..

1398 / 07 / 17 -15:28


دفاع از پایان نامه دکترای مطالعات اعتیاد
دفاع پایان نامه دکتر نجمه سادات جاودان

1398 / 07 / 16 -15:22


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر الناز مرتضوی

1398 / 07 / 13 -14:49


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر نغمه عرب گورچویی

1398 / 07 / 02 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی عفونی
دفاع پایان نامه دکتر حمید نیا پرست

1398 / 06 / 30 -11:32


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر میلاد به نژاد

1398 / 06 / 26 -10:40


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع پایان نامه دکترعلیرضا قنادیان

1398 / 06 / 20 -16:44

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر