رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:19:19 PM 1396 / 12 / 05
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 20 از 36   تعداد اخبار اين گروه خبري: 351
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هانی الشیخ

1394 / 04 / 22 -11:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اعظم زارع

1394 / 04 / 20 -10:40


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم بزرگ زاد

1394 / 04 / 01 -12:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پوران نجارزاده

1394 / 03 / 31 -10:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ناهید ملکی

1394 / 03 / 30 -8:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا صالحی

1394 / 03 / 30 -8:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حسین محمدی

1394 / 03 / 23 -11:32


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام علیان دستیار محترم گروه کودکان

1394 / 03 / 23 -11:24


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد کاوندی

1394 / 03 / 23 -10:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه نصری دستیار محترم گروه عفونی

1394 / 03 / 17 -8:33

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر