رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:04:19 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 19 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد آزادی...

1397 / 01 / 29 -11:27


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی عفونی
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی خانم دکتر مائده نجفی زاده

1397 / 01 / 23 -10:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محدثه سادات عباسی...

1397 / 01 / 22 -15:2


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پاتولوژی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محدثه سادات موسویان...

1397 / 01 / 21 -14:14


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم آزاده آگاهی....

1397 / 01 / 21 -14:8


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مرتضی غافلی....

1397 / 01 / 20 -13:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر صادق داورپناه

1397 / 01 / 20 -12:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الناز میرزایی پوئینک...

1396 / 12 / 21 -14:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر جمال عباسی اصل..

1396 / 12 / 15 -14:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هومن براتی...

1396 / 12 / 15 -14:41

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر