رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:57:47 PM 1398 / 08 / 23
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 19 از 54   تعداد اخبار اين گروه خبري: 532
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم شیما جمشیدی...

1396 / 12 / 12 -14:3


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر حمیده رفیعی...

1396 / 12 / 02 -13:58


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی
دفاع از پایان نامه دکتر ابراهیم قوچانی

1396 / 11 / 30 -14:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رحیمی گلوگاهی....

1396 / 11 / 28 -14:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره حمزه زاده قهدریجانی

1396 / 11 / 25 -13:38


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرضیه پوینده

1396 / 11 / 25 -13:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا حمیدیا

1396 / 11 / 23 -14:23


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه خانم سعیده تجلی نژاد

1396 / 11 / 14 -12:12


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه آقای حمید رشتبری

1396 / 11 / 09 -12:33


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی
دفاع از پایان نامه آقای حمید رشتبری

1396 / 11 / 09 -12:33

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر