رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:22:52 PM 1396 / 12 / 05
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 19 از 36   تعداد اخبار اين گروه خبري: 351
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترزینب رجبی جعفر آبادی

1394 / 06 / 10 -8:47


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم فاطمه خادم الحسینی

1394 / 06 / 10 -8:42


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکترزهرا کیانی

1394 / 06 / 09 -10:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر خاطره مینایی

1394 / 06 / 07 -11:13


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی قارداشی

1394 / 05 / 26 -9:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا سادات موسوی نژاد

1394 / 05 / 19 -8:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر بتول ربیعی

1394 / 05 / 12 -10:0


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب مریمی

1394 / 05 / 06 -8:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید رضا میرباقری

1394 / 05 / 11 -13:4


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه غنی پور

1394 / 05 / 11 -12:51

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر