رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:50:40 PM 1396 / 07 / 02
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 19 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا ثابت نژاد دستیار محترم گروه روانپزشکی

1394 / 01 / 27 -11:18


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امید روستایی دستیار محترم گروه بپاتولوژی

1394 / 01 / 25 -11:16


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای حسن خرمیان

1394 / 01 / 25 -11:8


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر شهاب باقرزاده شهیدی دستیار محترم گروه روانپزشکی

1394 / 01 / 19 -8:59


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمدرضا چاهی چی دستیار محترم گروه بیوشی

1394 / 01 / 19 -8:52


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیر حسین کلانتر

1394 / 01 / 19 -8:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرجس سادات کدخدایی

1393 / 12 / 24 -11:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن نیکزاد

1393 / 12 / 24 -11:14


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نسیم ولی زاده دستیار محترم گروه بیهوشی

1393 / 12 / 21 -10:21


دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سیده کوثر حسینی المدنی دستیار محترم گروه زنان و زایمان

1393 / 12 / 21 -10:12

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر