رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:40:43 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 18 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رضا کوکلانی ....

1397 / 02 / 06 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر دکتر وحید انتظاری ....

1397 / 02 / 06 -13:12


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر منوچهر سلیمیان ....

1397 / 02 / 04 -14:37


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید صالح قریشی....

1397 / 02 / 01 -13:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر فرزاد مردانی نجف آبادی....

1397 / 02 / 01 -12:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمود فلامرزفولادی...

1397 / 02 / 01 -12:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا سعیدی نژاد....

1397 / 02 / 01 -12:34


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد حسن اسلامی شهرضایی....

1397 / 01 / 29 -12:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عماد خان احمد....

1397 / 01 / 29 -12:23


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه کرمی...

1397 / 01 / 29 -11:29

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر