رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:53:04 PM 1398 / 01 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 18 از 50   تعداد اخبار اين گروه خبري: 492
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی دکتر امیر زاویه

1396 / 08 / 23 -11:54


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نادر مرندی

1396 / 08 / 16 -13:21


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان چوبینی

1396 / 08 / 15 -14:26


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم طاهره گلناری

1396 / 08 / 09 -13:4


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر سید مرتضی مرتضوی

1396 / 08 / 06 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر فاطمه وشائی

1396 / 08 / 03 -11:47


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه دکترای خانم دکتر سیما صفایی رزیدنت محترم اطفال

1396 / 08 / 01 -11:6


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر سمیرا خلیلی

1396 / 07 / 26 -14:31


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی آقای دکتر امیر حسن فرخ زاد

1396 / 07 / 24 -15:11


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکترای عمومی خانم دکتر مژگان غضنفری مجرد

1396 / 07 / 15 -13:52

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر