رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:18:16 AM 1396 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 15 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی قارداشی

1394 / 05 / 26 -9:26


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا سادات موسوی نژاد

1394 / 05 / 19 -8:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر بتول ربیعی

1394 / 05 / 12 -10:0


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب مریمی

1394 / 05 / 06 -8:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید رضا میرباقری

1394 / 05 / 11 -13:4


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه غنی پور

1394 / 05 / 11 -12:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هانی الشیخ

1394 / 04 / 22 -11:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اعظم زارع

1394 / 04 / 20 -10:40


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم بزرگ زاد

1394 / 04 / 01 -12:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پوران نجارزاده

1394 / 03 / 31 -10:20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر