رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:25:29 AM 1396 / 08 / 30
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 15 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 322
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سینا آزادیخواه

1394 / 07 / 26 -8:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده فرجی

1394 / 07 / 19 -8:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ثمین بهداد

1394 / 07 / 12 -9:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آتوسا بابا محمدی

1394 / 07 / 12 -8:57


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای محمد پور بابایی

1394 / 07 / 08 -9:28


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حمید مهرابی

1394 / 07 / 06 -8:24


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره ناظم الرعایا

1394 / 07 / 06 -8:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان عبیری

1394 / 06 / 29 -9:0


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ریحانه زجاجی

1394 / 06 / 23 -11:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم شماعی زواره

1394 / 06 / 23 -8:26

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر