رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:14:45 AM 1396 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 13 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرضیه یزدان خواه

1394 / 07 / 26 -8:27


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای سیف اله کاکاوند

1394 / 08 / 05 -9:24


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم مرضیه رضایی

1394 / 08 / 04 -9:32


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر صدیقه باطنی

1394 / 08 / 04 -9:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا ناصری

1394 / 07 / 30 -13:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سینا آزادیخواه

1394 / 07 / 26 -8:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده فرجی

1394 / 07 / 19 -8:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ثمین بهداد

1394 / 07 / 12 -9:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر آتوسا بابا محمدی

1394 / 07 / 12 -8:57


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای محمد پور بابایی

1394 / 07 / 08 -9:28

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر