رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:47:38 AM 1398 / 02 / 01
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 13 از 50   تعداد اخبار اين گروه خبري: 493
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید صالح قریشی....

1397 / 02 / 01 -13:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر فرزاد مردانی نجف آبادی....

1397 / 02 / 01 -12:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمود فلامرزفولادی...

1397 / 02 / 01 -12:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر منا سعیدی نژاد....

1397 / 02 / 01 -12:34


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد حسن اسلامی شهرضایی....

1397 / 01 / 29 -12:22


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عماد خان احمد....

1397 / 01 / 29 -12:23


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرزانه کرمی...

1397 / 01 / 29 -11:29


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد آزادی...

1397 / 01 / 29 -11:27


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی عفونی
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی خانم دکتر مائده نجفی زاده

1397 / 01 / 23 -10:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محدثه سادات عباسی...

1397 / 01 / 22 -15:2

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر