رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:50:56 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 13 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر بنت الهدی اطرشی

1394 / 11 / 15 -8:33


دفاع از پایان نامه دکترای پژوهشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید علیرضا طلایی

1394 / 11 / 05 -9:24


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم ناهید مددی گلی

1394 / 11 / 04 -11:15


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد امین تحویلیان

1394 / 10 / 29 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید مجتبی لطیفی

1394 / 10 / 29 -10:54


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امین طهمورث

1394 / 10 / 29 -10:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فائزه غفرانی پور

1394 / 10 / 29 -10:26


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه آقای مرتضی نادعلی

1394 / 10 / 27 -11:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مجید خسروی

1394 / 10 / 27 -10:59


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدرضا حیدری

1394 / 10 / 27 -10:50

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر