رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:32:37 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 13 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس عبدالی

1397 / 06 / 25 -11:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم ندا گودرزی ...

1397 / 06 / 20 -13:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
دفاع از پایان نامه خانم عاطفه شیرازی ...

1397 / 06 / 20 -13:32


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای امید رضا تمتاجی...

1397 / 06 / 18 -13:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر هانیه هاشمی ...

1397 / 06 / 18 -11:24


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه خانم زهرا اسماعیلی ...

1397 / 06 / 17 -10:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای علیرضا مافی..

1397 / 06 / 14 -14:45


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نرگس عادل ...

1397 / 06 / 13 -10:1


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای حمید محسن آبادی

1397 / 06 / 12 -14:13


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم مژگان محمدی فر

1397 / 06 / 12 -14:10

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر