رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:35 AM 1396 / 11 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 12 از 35   تعداد اخبار اين گروه خبري: 341
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم مهدیه فلاح

1394 / 12 / 15 -8:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم ابو طالبی رزیدنت محترم پاتولوژی

1394 / 12 / 15 -8:21


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سپیده عبدی رزیدنت محترم پاتولوژی

1394 / 12 / 15 -8:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرشته خیاط کاشانی

1394 / 12 / 15 -8:8


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهسا حیدری رزیدنت محترم روانپزشکی

1394 / 12 / 03 -10:5


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پویا حاذق رزیدنت محترم روانپزشکی

1394 / 12 / 03 -9:51


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه مهرناز تقی پور صفت کار ثابت

1394 / 11 / 29 -9:19


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم نازنین محمد

1394 / 11 / 29 -9:5


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عارفه قزاقی

1394 / 11 / 26 -14:2


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم شیما داوودی

1394 / 11 / 21 -8:40

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر