رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:13:27 AM 1396 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 11 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر هومن هادیان

1394 / 10 / 14 -11:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهسا اعتصام

1394 / 10 / 12 -10:29


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم زینب وحیدی نیا

1394 / 10 / 12 -10:13


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سارا سلیمانی

1394 / 10 / 02 -11:25


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نازیلا آقادوست

1394 / 09 / 30 -12:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اکرم باقری

1394 / 09 / 30 -12:43


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیما روحی

1394 / 09 / 30 -12:35


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکترداوود مذنبی

1394 / 09 / 30 -8:14


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محسن محسن پور

1394 / 09 / 24 -7:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید حمیدرضا متفکران

1394 / 09 / 24 -7:35

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر