رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:26:11 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 11 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا هوشیار...

1397 / 08 / 05 -10:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهه کریمی...

1397 / 07 / 29 -14:18


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم مریم کاظمی ...

1397 / 07 / 29 -14:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا شیاسی...

1397 / 07 / 23 -10:41


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سپیده کاشانی...

1397 / 07 / 23 -10:40


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زینب قلعه تکی زاده...

1397 / 07 / 23 -10:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سیدمحسن ساداتی نژاد...

1397 / 07 / 18 -15:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرضیه صفاری بادی...

1397 / 07 / 18 -15:10


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا اسدی کشه...

1397 / 07 / 18 -15:9


دفاع از پایان نامه دکترای علوم سلولی کاربردی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر رعنا مرادیان تهرانی...

1397 / 07 / 18 -15:4

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر