رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:52:00 PM 1398 / 08 / 23
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 11 از 54   تعداد اخبار اين گروه خبري: 532
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیرین عظیمی...

1397 / 07 / 10 -9:42


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم بهار صادق اهدایی...

1397 / 07 / 07 -15:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا ظهیر میردامادی...

1397 / 07 / 03 -8:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهره اعرابی ...

1397 / 07 / 01 -10:12


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فرناز دادخواه تهرانی ...

1397 / 06 / 25 -13:52


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر وحید نجفی..

1397 / 06 / 25 -12:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس عبدالی

1397 / 06 / 25 -11:16


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم ندا گودرزی ...

1397 / 06 / 20 -13:34


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
دفاع از پایان نامه خانم عاطفه شیرازی ...

1397 / 06 / 20 -13:32


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای امید رضا تمتاجی...

1397 / 06 / 18 -13:7

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر