رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:45:03 AM 1398 / 06 / 29
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 11 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای حمید محسن آبادی

1397 / 06 / 12 -14:13


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم مژگان محمدی فر

1397 / 06 / 12 -14:10


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آسیب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شفیقه عسکری ...

1397 / 06 / 12 -9:31


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی آسیب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر محدثه مفیدی نایینی ...

1397 / 06 / 12 -8:15


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اعتیاد
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیرقادری چهارمین فارغ التحصیل رشته اعتیاد از دانشگاه

1397 / 06 / 11 -12:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر ایمن زین ....

1397 / 06 / 05 -12:4


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمد دهقانی ....

1397 / 06 / 05 -11:11


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع از پایان نامه آقای دکتر رحمت یحیی پور ...

1397 / 06 / 03 -9:18


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح
دفاع از پایان نامه خانم نرگس مبصری...

1397 / 05 / 29 -14:21


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای سعید باقری محمدی ....

1397 / 05 / 29 -10:34

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر