رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:06:05 AM 1397 / 04 / 03
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 2 از 40   تعداد اخبار اين گروه خبري: 396
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فهیمه آبام ...

1397 / 02 / 31 -13:57


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شایسته مزاری ....

1397 / 02 / 31 -13:1


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر انیسه اطمینان ....

1397 / 02 / 31 -11:55


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر اسماعیل بیک محمدی ....

1397 / 02 / 30 -14:17


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباس ارشیا ....

1397 / 02 / 26 -14:51


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زینب آوند...

1397 / 02 / 19 -13:34


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع از پایان نامه خانم دکتر سارا نیک آفرین ...

1397 / 02 / 18 -14:53


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مرتضی زارع زردینی....

1397 / 02 / 17 -14:32


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمود رضایی ....

1397 / 02 / 17 -14:29


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی عادل ....

1397 / 02 / 08 -14:35

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر