رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:49:44 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 2 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع پایان نامه دکترای تخصصی پاتولوژی
دفاع پایان نامه دکتر نسرین رضازاده...

1398 / 09 / 20 -8:43


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی
دفاع پایان نامه رعنا شفابخش..

1398 / 09 / 12 -11:51


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی جراحی عمومی
دفاع پایان نامه دکتر مرتضی میرزایی

1398 / 09 / 03 -15:21


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر محمد علی محقق...

1398 / 08 / 25 -12:42


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر محدثه شفیعی پور

1398 / 08 / 14 -11:0


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر رویا باقری

1398 / 08 / 14 -10:57


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع پایان نامه دکتر احسان خوش نژاد

1398 / 08 / 11 -13:54


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع پایان نامه دکتر الهام سعادت پور مقدم

1398 / 08 / 11 -13:49


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی
دفاع پایان نامه سید محمد حسن وحیدی

1398 / 08 / 11 -12:9


دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر زهرا رضایی آدریانی

1398 / 08 / 11 -10:2

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر