رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:14:58 AM 1398 / 06 / 27
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 2 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی ابن النصیر ...

1398 / 03 / 04 -12:40


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد شعبانی ...

1398 / 02 / 24 -15:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طاهره عبدلی...

1398 / 02 / 23 -12:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مهدی عندلیب...

1398 / 02 / 22 -12:49


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی کودکان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم شماعی زواره...

1398 / 02 / 16 -14:42


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی کودکان
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرجان سالک رستم...

1398 / 02 / 16 -14:40


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امین حسین زاده...

1398 / 02 / 15 -15:20


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکنر زینب اکبریان...

1398 / 02 / 14 -13:32


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم زهرا محمد زمانی...

1398 / 02 / 14 -13:30


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ریحانه عباسی...

1398 / 02 / 11 -15:6

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر