رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:16:00 AM 1398 / 06 / 27
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 1 از 52   تعداد اخبار اين گروه خبري: 518
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  

دفاع پایان نامه دکترای عمومی
دفاع پایان نامه دکتر میلاد به نژاد

1398 / 06 / 26 -10:40


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع پایان نامه دکترعلیرضا قنادیان

1398 / 06 / 20 -16:44


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه مشهدی نیاسر...

1398 / 04 / 02 -7:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر پریسا نمازی زاده...

1398 / 04 / 03 -10:52


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم شیدا شیروانی...

1398 / 04 / 23 -10:39


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماری های داخلی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر امید اطرشی...

1398 / 03 / 28 -9:36


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر زهرا دهقانی...

1398 / 03 / 27 -12:49


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماری های داخلی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد حاج مراد‌ی...

1398 / 03 / 20 -12:3


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر داود دادخواه...

1398 / 03 / 05 -14:43


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماری های داخلی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا معتمدزاده...

1398 / 03 / 04 -13:5

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر