رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:10:38 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 1 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
دفاع پایان نامه هادی صادقی...

1398 / 12 / 03 -14:39


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه خانم زهره کریمی طاهری...

1398 / 11 / 05 -12:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه حافظی پور...

1398 / 10 / 30 -12:3


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه دکتر محمدرضا بهرامی ...

1398 / 10 / 29 -14:59


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی مغز و اعصاب
دفاع از پایان نامه دکتر ژاله حسینی...

1398 / 10 / 18 -15:42


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دفاع از پایان نامه آقای مجید دستورانی...

1398 / 10 / 21 -10:36


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی
دفاع از پایان نامه خانم یگانه کریمی...

1398 / 10 / 18 -13:17


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اعصاب و روان
دفاع پایان نامه دکتر مهشید بیات...

1398 / 09 / 23 -13:33


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع پایان نامه دکتر نوشین زمانی..

1398 / 09 / 23 -13:24


دفاع پایان نامه دکترای تخصصی نورولوژی
دفاع پایان نامه دکتر نازنین عرب زاده جعفری

1398 / 09 / 20 -11:26

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر