رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:05:00 AM 1401 / 04 / 07
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اطفال

نام و نام خانوادگی: نوشین زمانی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر علائم بالینی در بیماران مبتلا به بروسلوز:کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما

اساتید راهنما: دکتر محمدرضا شریف- دکتر داود خیرخواه

اساتید مشاور: دکتر منصور سیاح

مکان:سالن حکیم دانشکده پزشکی

زمان:یکشنبه 24 آذر ماه 98

چکیده:

زمینه و هدف:افزایش استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی ممکن است نقش مهمی در پاتوژنز بیماری بروسلوز ایفا کند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل پروبیوتیک در بیماران مبتلا به بروسلوز انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور کنترل شده با دارونما  بر روی 40 بیمار مبتلا به بروسلوز انجام شده است. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای دریافت مکمل پروبیوتیک یا پلاسبو تقسیم شدند. افراد در گروه مداخله (20=n)، کپسول پروبیوتیک و افراد در گروه کنترل (20=n) کپسول پلاسبو، برای مدت 8 هفته مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا و 8 هفته بعد، برای اندازه‌گیری متغیرهای مرتبط از بیماران گرفته شد.

یافته ها: بین دو گروه پروبیوتیک و پلاسبو از نظر مدت زمان تب (02/0P=) و مدت زمان درد عضلانی-اسکلتی (001/0P=) تفاوت قابل توجهی وجود داشت. بعد از 8 هفته مداخله مکمل پروبیوتیک در مقایسه با پلاسبو سبب افزایش قابل توجه ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (001/0P<)و کاهش قابل توجه مالون دی آلدئید (002/0P=) شده است. پروبیوتیک تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سایر پیامدها نداشت.

نتیجه گیری: مصرف مکمل پروبیوتیک در بیماران مبتلا به بروسلوز تاثیر سودمندی بر پیامدهای بالینی و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن داشته است.

ساعت : 13:24 -  روز  : شنبه  - 23 /  9 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :1507

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر