رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:15:41 AM 1401 / 04 / 07
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای تخصصی نورولوژی

نام و نام خانوادگی دانشجو : دکتر نازنین عرب زاده جعفری

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر ازن تراپی و درمان مدیکال معمول بر شدت بیماری و تغییرات سطح سرمی اینترلوکین 33در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

اساتید راهنما: دکتر ابراهیم کوچکی، دکتر حسن نکوئی نژاد، دکتر سید علی مسعود

استاد مشاور:

دکتر حسین اکبری

 تاریخ برگزاری :  روز دوشنبه  تاریخ  25/9/98    ساعت 12:30

محل برگزاری: تالار حکیم معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

چکیده

مقدمه: MSیک بیماری التهابی خودایمنی هست و IL33یک سیتوکین التهابی است که در پاتوژنز بیماری MSنقش دارد. طی مطالعات قبلی انجام شده ازن تراپی در بهبود علایم بیماری نقش داشته است. باتوجه به  محدودیت مطالعات قبلی بر آن شدیم تا اثر ازن تراپی به همراه درمان مدیکال معمول را روی شدت بیماری و سطح خونی IL33بیماران مبتلا به MSبا اثر درمان مدیکال به تنهایی مقایسه کنیم.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 66 بیمار مبتلا به MSمراجعه کننده به کلینیک نورولوژی شهر کاشان در سال 1396 که فاقد هرگونه التهاب یا بیماری زمینه ای دیگر بودند انجام شد، سپس بیماران به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه علاوه بر درمان مدیکال تحت ازن تراپی قرار گرفتند و گروه دیگر تنها درمان مدیکال دریافت کردند. سپس سطح خونی IL33از طریق روش الایزا و شدت بیماری از طریق معیارEDSSدرتمام بیماران قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. درنهایت رابطه ی بین کاهش سطح خونی IL33وکاهش نمره ی EDSSبا نوع درمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری: مطالعه ی ما نشان داد ازن تراپی باعث کاهش شرایط التهابی در بیماری MS و بهبود عملکرد فیزیکی بیماران میشود.

ساعت : 11:26 -  روز  : چهار شنبه  - 20 /  9 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :1478

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر