رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:23:42 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای مطالعات اعتیاد

نام و نام خانوادگی: نجمه سادات جاودان

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کوئیتیاپین بر سوء مصرف متآمفتامین در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

اساتید راهنما و مشاور: دکتر حمیدرضا بنفشه، دکترفاطمه سادات قریشی، دکترمجتبی صحت

مکان و زمان ارائه پایان نامه:تالار حکیم، ساعت 12:30

چکیده:

سابقه:سوء مصرف کنندگان متآمفتامین تحت درمان نگهدارنده با متادون دارای مشکلات چندگانه شامل: ولع مصرف، سندرم ترک، اختلال عملکرد شناختی و سلامت روان هستند.  این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات کوئتیاپین بر روی ولع مصرف، علائم سندرم ترک، پارامترهای سلامت روان و عملکرد شناختی در بیماران سوء مصرف کننده متآمفتامین تحت درمان نگهدارنده با متادون طراحی شده بود. 

مواد و روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده-پلاسبو دو سوکور بر روی 60 بیمار سوء مصرف کننده متآمفتامین تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شده است. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای مصرف مکمل کوئتیاپین یا پلاسبو تقسیم شدند. افراد در گروه درمان (30=n) 100 میلی گرم کوئتیاپین روزانه برای 8 هفته و افراد در گروه پلاسبو (30=n) در زمان‌های ذکر شده دریافت نمودند. ولع مصرف، علائم سندرم ترک، عملکرد شناختی و پارامترهای سلامت روان قبل و بعد از مداخله از بیماران دریافت گردید.

نتایج:بعد از 8 هفته مداخله، کوئتیاپین به طورمعنی داری موجب کاهش نمرات ولع مصرف (002/0P=) و علائم سندرم ترک (001/0P=) شد. در گروه دریافت کننده کوئتیاپین به طور معنی داری بهبود علائم افسردگی (04/0P=) و کیفیت خواب (001/0P<) در مقایسه با گروه پلاسبو مشاهده شد. علاوه بر این، در مقایسه با گروه پلاسبو، کوئتیاپین به طور معنی داری موجب کاهش نمرات آزمون قمار آیوا IGT  (009/0P=)، افزایش آزمون روان –کلامی FAS  (001/0P=) و آزمون فرعی فراخنای ارقام DGSP-Reverse(001/0P=) شد. کوئتیاپین هیچ تاثیری برروی اضطراب و سایر فاکتورهای عملکرد شناختی نداشت. 

نتیجه‌گیری:به طورکلی، مصرف 100 میلی گرم مکمل کوئتیاپین روزانه به مدت 8 هفته در بیماران سوء مصرف کننده متآمفتامین تحت درمان نگهدارنده با متادون دارای اثرات مفیدی بر روی ولع، علائم سندرم ترک، تعدادی پارامترهای سلامت روان و عملکرد شناختی دارد.

واژگان کلیدی:کوئتیاپین، ولع، سندرم ترک، عملکرد شناختی، سلامت روان، بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادو

 

 

ساعت : 15:22 -  روز  : سه شنبه  - 16 /  7 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :138

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر