رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:08:52 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام وخانوادگی : الناز مرتضوی

عنوان پایان نامه :بررسی اپیدمیولوژیک بیماران منوآرتریت مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی سال 1397

اساتید راهنما: دکتربتول زمانی

اساتید مشاور: دکتر فاطمه عطوف

مکان و زمان ارایه پایان نامه: تالار حکیم واقع در دانشکده پزشکی مورخ یک شنبه 14/7/98

چکیده پایان نامه:

 زمینه و هدف:. آرتریت یکی از شایعترین و مهمترین مشکلات طبی مفصل است و به دو نوع التهابی و غیر التهابی تقسیم می شود.علیرغم بررسی های فراوان گاهی علت منوآرتریت نا مشخص است. مطالعات آینده نگر کمی در مورد شیوع ، علل منوارتریت حاد و مزمن بر اساس سن و جنس و نوع مفصل مبتلا  به خصوص در جمعیت آسیایی انجام شده است ،  به همین دلیل این مطالعه  به هدف بررسی پیامد منوآرتریت در مراجعه کنند گان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1397 صورت گرفته تا از یافته های آن در تشخیص و درمان سریع و صحیح این بیماران استفاده بهینه شود.

 

روش بررسی : در این مطالعه مقطعی227 بیمار با منو آرتریت مراجعه کننده به کلینیک و بخش روماتولوژی و عفونی طی سال 1397به روش نمونه گیری آسان و بعد از اخذ رضایت نامه کتبی  وارد مطالعه شدند.. برای تشخیص علت منوآرتریت پونکسیون مایع مفصل شده و خصوصیات ظاهری نمونه مایع مفصل (ظاهر مایع ، رنگ و ویسکوزیته) بررسی و سپس نمونه به آزمایشگاه واحد برای شمارش گلبول سفید و درصد سلول پلی مورف و منو نوکلئر ، اسمیر و بررسی کریستال ، رنگ آمیزی گرام و کشت ارسال شد و آزمایشات تکمیلی شامل میزان سدیمان ، CRPکمی ،سرولوزی بروسلوز ، فاکتور روماتوئید و تست آنتی بادی ضد هسته نیز انجام شد. در موارد آرتریت مزمن با علت نامشخصدر نهایت بیوپسی سینوویوم میشد. در موارد آرتریت بدنبال  تروما MRIگرفته شد . سپس اطلاعات دموگرافیک ، خصوصیات مایع مفصل و تست های تشخیصی تکمیلی وارد نرم افزار SPSS-16  شد و با آزمون های آماری (کای اسکوئر و تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در این تحقیق 227 نفر بیمار با مونوآرتریت مورد مطالعه قرار گرفتند که 44.1%مرد و55.9% زن بودندو51.5%آرتریت حاد و48.5% آرتریت مزمن داشتند.میزان آرتریت التهابی59.9% و میزان آرتریت غیر التهابی 32.2%و میزان آرتریت سپتیک9% بود.در بین آرتریت حاد CPPD (20%) شایع ترین و بعد از آن نقرس (16%) شایع بوده است. شایع ترین علت آترریت مزمن استئوآرتریت( 25%)و در درجه بعد ارتریت روماتوئید(12%) بوده است. در این مطالعه زانو (60%) شایع ترین مفصل درگیر بوده است.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه شایع ترین مفصل مبتلا در منوآرتریت زانو میباشد و شایع ترین علل منوآرتریت کریستالوپاتی ها شامل  نقرس کاذب و نقرس میباشد که در بررسی علل منوآتریت علاوه بر توجه  به آترتیت عفونی به خاطر اهمیت آن باید به این دو نوع آرتریت به

ساعت : 14:49 -  روز  : شنبه  - 13 /  7 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :193

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر