رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:37:16 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی عفونی

نام ونام خانوادگی : حمید نیاپرست

عنوان پایان نامه : بررسی اثر مکمل روی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به تب مالت

 

اساتید راهنما: خانم  دکتر زهرا سلیمانی و جناب اقای دکتر محمدرضا شریف

استاد مشاور:  جناب اقای دکتر سید علیرضا مروجی

مکان و زمان ارایه پایان نامه : روز یکشنبه تاریخ 31/06/98 ساعت 10 صبح مکان دانشکده پزشکی تالار دکتر حکیم

چکیده پایان نامه:

زمینه و هدف:افزایش استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی ممکن است نقش مهمی در پاتوژنز بیماری بروسلوز ایفا کند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل روی در بیماران مبتلا به بروسلوز انجام شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده- پلاسبو دو سوکور بر روی 82 بیمار مبتلا به بروسلوز انجام شده است. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای دریافت مکمل روی یا پلاسبو تقسیم شدند. افراد در گروه مداخله (41=n)، 220 میلی گرم سولفات روی و افراد در گروه کنترل (41=n) قرصل پلاسبو، برای مدت
6 هفته مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا و 6 هفته بعد، برای اندازه‌گیری متغیرهای مرتبط از بیماران گرفته شد.

یافته ها: بین دو گروه روی و پلاسبو از نظر مدت زمان تب (5/2±4/5 در مقابل 4/2±2/7روز، 003/0P=) و مدت زمان درد عضلانی-اسکلتی (1/3±2/13 در مقابل 5/3±0/17 روز، ، 001/0P<) تفاوت قابل توجهی وجود داشت. بعد از 6 هفته مداخله مکمل روی در مقایسه با پلاسبو سبب افزایش قابل توجه ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (6/156±7/620 در مقابل mmol/lit 5/62±8/432، 04/0P=) شده است. روی تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سایر پیامدها نداشت.

نتیجه گیری:مصرف مکمل روی در بیماران مبتلا به بروسلوز تاثیر سودمندی بر پیامدهای بالینی و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن داشته است.

کلمات کلیدی: مکمل روی، پیامد بالینی، بروسلوز

ساعت : 11:32 -  روز  : شنبه  - 30 /  6 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :210

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر