رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:44:34 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانواگی: میلاد به نژاد

عنوان:بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران نارسایی قلبی

اساتید راهنما: دکتر فریبا رایگان، دکتر ذات اله عاصمی

زمان:30 شهریور 98 ساعت 12

مکان: دانشکده پزشکی طبقه ی دوم تالار مهارتهای بالینی

چکیده:

زمینه:بر اساس دانش ما، هیچ گزارشی که نشاندهنده اثرات مکمل یاری سلنیوم بر روی پروفایل های متابولیک در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باشد وجود ندارد.

هدف:این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل یاری سلنیوم بر روی پروفایل های متابولیک در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی طراحی شده بود.

مواد و روش ها:این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده- پلاسبو دو سوکور بر روی 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای مصرف سلنیوم یا پلاسبو تقسیم شدند. افراد در گروه سلنیوم(30=n) 300میکروگرم سلنیوم به صورت روزانه و افراد در گروه پلاسبو (30=n) برای 12 هفته دریافت نمودند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 12 هفته بعد از مداخله برای اندازه‌گیری متغیرهای مرتبط از بیماران گرفته شد. 

یافته ها:بدنبال تجویز سلنیوم، یک کاهش معنی‌دار در انسولین سرمی (53/27±41/18- در مقابل pmol/L63/23±73/13+، 001/0P<)، مقاومت به انسولین (61/1±01/1- در مقابل 2/1±55/0+، 001/0P<) و افزایش معنی دار حساسیت به انسولین (03/0±007/0+ در مقابل 01/0±01/0-، 007/0P=) در مقایسه با پلاسبو شده است. بعلاوه، یک کاهش معنی دار در کلسترول- LDL(2/11±9/8- در مقابلmg/dL8/10±5/1-، 03/0P=)،نسبت کلسترول تام/HDL(31/0±47/0- در مقابل42/0±06/0-، 001/0P<) و افزایش معنی دار در کلسترول-HDL(12/7±75/6+ در مقابلmg/dL78/4±75/0+، 001/=P) در مقایسه با گروه پلاسبو مشاهده گردید. همچنین مکمل یاری با سلنیوم در مقایسه با گروه پلاسبو باعث کاهش معنی دار در hs-CRPسرمی (5/3437±8/1880- در مقابلng/ml5/2116±3/415+، 01/0P=) وافزایش معنی دار در سطح TACپلاسمایی(0/118±9/30+ در مقابل mmol/L7/412±9/187-، 004/0=P)و سطح GSH(4/130±7/33+ در مقابل µmol/L8/132±2/39-، 003/0=P)گردید.

نتیجه گیری: مکمل یاری سلنیوم در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی اثرات مفیدی بر روی پروفایل های متابولیک داشته است.

ساعت : 10:40 -  روز  : سه شنبه  - 26 /  6 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :259

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر