رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:30:04 AM 1399 / 09 / 14
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

نام و نام خانوادگی: شیدا شیروانی

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان با تحریک مغزی بر استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجرایی در بیماران آسیب مغزی خفیف در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

استاد راهنما: دکتر عبدالله امیدی، دکتر اسماعیل فخاریان

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا خیر، مهندس غلامعباس موسوی

گرد آوردنده: شیدا شیروانی

مکان و زمان ارائه: 26/3/98 ساعت 13 تالار حکیم دانشکده پزشکی

چکیده پایان نامه:این پژوهش یک کار آزمایی تصادفی کنترل شده بود و در مجموع 48 بیمار آسیب مغزی خفیف از بیمارستان شهید بهشتی در شهر کاشان شرکت کردند. بیماران به گروه های MBSR ،TDCSو کنترل تخصیص داده شدند. بیماران در گروه MBSRتحت درمان در 8جلسه 5/ 2 ساعته قرار گرفتند و در گروه TDCS8 جلسه 20دقیقه ای تحریک الکتریکی مغز را از میزان 1 میلی آمپر تا 2 میلی آمپر دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ درمان روانشناختی را دریافت ننمودند. متغیرهای اصلی شامل اضطراب، افسردگی، استرس و عملکرد اجرایی بود که به ترتیب توسط پوشش نامه DASS-21آزمون TMTو آزمون جور کردن کارت های ویکانسین اندازه گیری شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف،تست لون،کای اسکوئر،آزمون tو تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری­های مکرر انجام شدو نتایج نشان داد هر دو درمان در تمام متغییرها اثربخش بوده اند.

ساعت : 10:39 -  روز  : یکشنبه  - 23 /  4 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :337

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر