رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:15:17 PM 1399 / 09 / 14
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی : پریسا نمازی زاده

عنوان پایان نامه: بررسی میزان مورتالیتی وعوامل پیشگویی کننده‌ی آن در بیماران سپسیس بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 96

استاد راهنما: خانم دکتر مومن هروی

استاد مشاور : آقای دکتر اکبری

مکان و زمان اراِئه پایان نامه: سه شنبه 4 تیرماه 98،ساعت 12 ،دانشکده پزشکی کاشان،طبقه دوم،تالار حکیم

چکیده پایان نامه:

سپسیس به عنوان ترکیبی از یک عفونت و ویژگی‌های متعددی از سندرم سیستمیک پاسخ التهابی (SIRS) تعریف می‌شود. با توجه به شیوع بالای سپسیس و نیز اینکه بخشی از آمار مورتالیتی در بیمارستان شهید بهشتی مربوط به این بیماری مهم و شایع می گردد ومطالعه ای تاکنون در این زمینه صورت نگرفته است این مطالعه به منظور بررسی میزان مرگ ناشی از سپسیس وعوامل پیشگویی کننده آن طراحی گردید.یافته های حاضر نشان داد 120 بیمار (8/24 %) قبل از ترخیص و 47 بیمار (7/9 %) بعد از ترخیص و مجموعا 5/34 % دچار مورتالیتی گشته و 316 بیمار (5/65 %) با بهبود نسبی ترخیص شدند..یافته های حاضر هم چنین نشان داد مرگ و میر برحسب جنسیت، ملیت، آنالیز ادراری و داروهای مصرفی اختلاف معناداری نداشتند (05/0<P )این در حالیست که افزایش مرگ و میر با سکونت در شهر، فشار خون بالای فرد، سن بیشتر ، بخش بستری جنرال داخلی یا اورژانس، افزایش درجه حرارت بدن بیمار، منبع ادراری، کاهش تعداد روز بستری، افزایش تعداد تنفس، افزایش شمارش گلبول سفید، کاهش تعدد پلاکت،کاهش میزان هموگلوبین ، افزایش سطح سرمی پتاسیم ، اقدام به کاتترگذاری وریدی شریانی و افزایش ALT، CRPو ESRارتباط معنی دار بوده است.

ساعت : 10:52 -  روز  : دو شنبه  - 3 /  4 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :395

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر