رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:58:08 AM 1399 / 09 / 07
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماری های داخلی

نام ونام خانوادگی :   امید  اطرشی

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سالمترول،  تیوتروپیوم بروماید  و ترکیب آن ها در  بیماران مبتلا به تشدید حاد بیماری انسدادی  مزمن ریه

استاد راهنما: جناب آقای   دکتر محمد علی   صبا

استاد مشاورآمار:   جناب آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی

مکان و زمان ارایه پایان نامه : شنبه اول تیرماه 98  ساعت 12  تالار حکیم

چکیده پایان نامه:

مقدمه:   جهت مدیریت بیماران مبتلا به COPDتشدیدیافته حاد از داروهای آنتی کولنرژیک طولانی اثر و آگونیست بتا دو طولانی اثر  استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر سالمترول،  تیوتروپیوم بروماید  و ترکیب آن ها در  بیماران مبتلا به تشدید حاد بیماری انسدادی  مزمن ریه می باشد.

روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور سه گروهی بر روی بیماران مبتلا COPDتشدیدیافته حاد مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان، ایران  در سال 2019 انجام شد(135 نفر) انجام شد.  بیماران از طریق روش بلوک بندی تصادفی در سه گروه تقسیم شدند.   برای هر سه گروه اسپری های سالمترول، تیوتروپیوم بروماید و ترکیبی بطور جداگانه  بمدت  15 روز در طی زمان بستری تجویز شد. معیارهای FEV1  و FVC  قبل از شروع مداخله و بعد از اتمام مداخله برای هر سه گروه از طریق اسپیرومتری اندازه گیری شد. داده های مطالعه با استفاده از آزمون های کای دو، و آنالیز واریانس، تی زوجی و آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:نتایج تحلیل کوواریانس (متغیرهای سن و قبل از مداخله به عنوان کووریت) نشان­دهنده اختلاف­ معنادار بین سه گروه سالمترول (60/137)، تیوتروپیوم بروماید  (98/98) و ترکیبی (64/167) از لحاظ متغیر FEV1  (001/0p<) و بین سه گروه سالمترول (40/146)، تیوتروپیوم بروماید  (50/126) و ترکیبی (30/229) از لحاظ متغیر FVC(001/0p<) بود.

 نتایج نشان می­دهد اختلاف میانگین­ میزان FEV1در بین هر کدام از جفت گروه­ها معنادار است (001/0>p). مقایسه میانگین­ها نشان می­دهد که میانگین­ میزان FEV1در گروه ترکیبی از هر دو گروه دیگر و در گروه سالمترول از گروهتیوتروپیوم برومایدبه طور معناداری بیشتر است.

نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر   ، در مورد COPDمبنی بر ترکیب دو برونکودیلاتور طولانی اثر با مکانیسم های فارماکولوژیک متفاوت در بیماران نیازمند دو کلاس داروئی جهت کنترل انتخابی بیماری شان را تایید و حمایت می نماید.

کلیدواژه ها: COPDحاد تشدید یافته، سالمترول، تیوتروپیوم بروماید، FEV1  ، FVC

ساعت : 9:36 -  روز  : سه شنبه  - 28 /  3 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :376

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر