رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:00:34 AM 1398 / 12 / 05
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد شعبانی

عنوان پایان نامه:

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر اجتناب تجربه‌‌ای، ارزش‌‌ها و کاهش علایم وسواس در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی‌‌ـ‌‌جبری

اساتید راهنما: دکتر زهرا زنجانی دکتر عبدالله امیدی

اساتید مشاور: دکتر افشین احمدوند

مکان و زمان ارائه: سه شنبه 31/2/98 ساعت 11، طبقه اول دانشکده پزشکی تالار سینا

چکیده پایان نامه:

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی بین گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، گروه درمانی رفتاری-شناختی (CBT) و یک گروه کنترل در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری-عملی (OCD) که همه آنها روی دوز ثابتی از داروهای مهارکننده‌‌های اختضاصی بازجذب سروتونین (SSRI) قرار داشتند.

روش:شرکت‌‌کنندگان شامل ۶۹ نوجوان مبتلا به OCDروی دوز ثابتی از SSRI، که به طور تصادفی در در سه وضعیت ACT، CBTو یا کنترل (درمان با SSRIتنها) قرار گرفتند. گروه درمانی ACTو CBTشامل ۱۰-۸ جلسه (ACT) و ۱۲ جلسه (CBT) یک ساعته بود. ارزیابی در پیش، پس آزمون و سه ماه پیگبری با ابزارهای مقیاس پرسشنامه وسواسی-اجباری فرم کودکان (OCi-CV)، پرسشنامه اجتناب و همجوشی نوجوان (AFQ-Y8)، و پرسشنامه ارزشمند زیستن (VLQ)انجام شده است.

یافته‌‌ها:هر دو درمان ACTو CBTکاهش معنی‌‌داری در شدت نشانه‌‌های OCDنسبت به گروه کنترل نشان داده است که در پیگیری سه ماه نیز تداوم داشته‌‌ است. همچنین درمان ACTبهبود معنی‌‌داری در اجتناب تجربه‌‌ای و ارزش‌‌های زندگی در مقایسه با CBTو گروه کنترل داشته و این وضعیت را تا مرحله پیگیری نیز حفظ کرده است.

نتیجه‌‌گیری:یافته های این تحقیق نشان می دهد که ACTهمانند CBTدر درمان نشانه های OCDنوجوان موثر است. با این حال، ACTبه نظر می رسد تفاوت معنی داری به نسبت CBTدر تغییرات اجنتاب تجربه‌‌ای و ارزش‌‌های زندگی داشته که این تفاوت‌‌های بالقوه در مکانیسم‌‌های تغییر در دو درمان را نشان می‌‌دهد.

کلیدواژه: درمان مبتنی پذیرش و تعهد، درمان شناختی-رفتاری، نوجوان، اختلال وسواس فکری-عملی

ساعت : 15:20 -  روز  : سه شنبه  - 24 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :220

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر