رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:07:59 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی:مهدی عندلیب
عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط جوروانی اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان درنیمه دوم سال1397
اساتید راهنما و مشاور:دکتر محمدرضا شریف،دکتر مریم یاوری،دکترآذرچهر
مکان و زمان ارائه پایان نامه:روز سه شنبه 24/2/98 ساعت 12 بیمارستان شهید بهشتی آمفی تئاتر مرکزی    
چکیده پایان نامه:
جو روانی-اجتماعی کلاس درس یکی از عوامل موثربر  پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. جو روانی-اجتماعی  کلاس ،تاثیرات معناداری بر رفتارهای یادگیری دانشجویان ،باورهای مربوط به خود، اسنادهای علمی،  انگیزش تحصیلی و اجتماعی،عملکرد هیجانی ، ارزش ها  و پیشرفت تحصیلی دارد.  این مطالعه به منظور بررسی ارتباط جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه  کارآموزان  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است. درمجموع یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین جو روانی-اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود ندارد.و دانشجویان خواهان ایجاد جو روانی-اجتماعی مطلوبتر ومناسبتری بودند. برای پیشگیری از افت تحصیلی شناسایی و توسعه مدلهای مفهومی به ویژه، تدوین و توسعه ی یک مدل تجربی از عملکرد تحصیلی برپایه ویژگیهای شناختی در این راستا می تواند کمک کننده باشد .
 

ساعت : 12:49 -  روز  : یکشنبه  - 22 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :342

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر