رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:26:36 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی کودکان

نام و نام خانوادگی: مریم شماعی زواره
عنوان پایان نامه : بررسی شیوع مقاومت انتی بیوتیکی در کودکان 3 تا 51 ساله با فارنژیت استرپتوکوک مراجعه کننده
به بیمارستان بهشتی شهر کاشان در سال 69
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر خیرخواه وجناب آقای دکتر محمدرضا شریف
استاد مشاور :جناب آقای دکتر مروجی
69 ساعت 55:31 /2/ مکان و زمان اریه پایان نامه: سالن کنفرانس بیمارستان بهشتی , 22
چکیده پایان نامه:
این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی بر روی 351 کودک در دامنه سنی 3 تا 51 سال با علائم بالینی فارنژیت مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان ، صورت گرفت. پس از کشت نمونه های حلق، باکتری جدا و میزان حساسیت آن به آنتی بیوتیک های مختلف تعیین گردید. از مجموع 351 کودک با علایم گلودرد استرپتوکوکی، 596 نفر پسر و 525 نفر دختر 33 %( مثبت گزارش شد که این تعداد شامل 92 / 91 %( و در 519 مورد) 9 / بودند .نتیجه کشت حلق در 212 مورد منفی ) 5 32 %( می شد. بررسی این باکتری در گروه سنی مختلف نشان داد که میانگین سنی در گروه / 15 %( و 39 دختر) 9 / پسر ) 3 1 % درصد مقاومت را در سوش های استرپتوکک / 21 %و 9 / 23 %و 3 / 51 %و 5 / مثبت بالاتراز گروه منفی بود . نتایج آنتی بیوگرام 2 بتا همولیتیک گروه A نسبت به پنی سیلین، آزیترومایسین و کلیندامایسین و آموکسی سیلین نشان داد.
 

ساعت : 14:42 -  روز  : دو شنبه  - 16 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :318

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر