رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:37:55 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی

نام و نام خانوادگی: امین حسین زاده

عنوان پایان نامه:

تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توأم در پیش بینی وجود شکستگی استخوانهای صورت در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396

اساتید راهنما:دکتر حمیدرضا طالاری - دکتر مهرداد مهدیان –دکتر نوشین سادات موسوی

استاد مشاور:دکتر حسین اکبری

مکان و زمان ارایه پایان نامه:

تاریخ برگزاری: روز سه شنبه، 17 اردیبهشت، ساعت : 12:30

محل برگزاری: طبقه دوم دانشکده پزشکی، سالن حکیم.

چکیده پایان نامه:

هدف: شکستگی اجزای صورت یک آسیب رایج در بیماران دچار تروما است. در حال حاضر سی تی اسکن بطور گسترده به عنوان استاندارد طلایی تصویربرداری با کیفیت در تشخیص شکستگی های صورت پذیرفته شده است. اما در واقع حدود 30% از سی تی اسکن های انجام شده غیر ضروری هستند. در مطالعه ی حاضر ما ویژگی های تشخیصی معیار ویسکانسین را در مقایسه با سی تی اسکن برای بهبود کیفیت تشخیص و درمان بررسی کردیم. معیار ویسکانسین دارای پنج جز است: پله ی استخوانی یا عدم ثبات، تورم یا کوفتگی اطراف چشم، معیار کمای گلاسگو کمتر از 14، عدم جفت شدن فکین در حالت طبیعی و عدم وجود دندان.

مواد و روش ها: در مطالعه ی حاضر یک بررسی گذشته نگر بر روی 282 بیمار دچار ترومای صورت که در سال 1396 به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند انجام گرفت. پرونده ی بیماران برای ورود به مطالعه دارای معاینه ی فیزیکی صورت و سی تی اسکن سر و صورت بودند. یافته های معاینه ی بالینی جمع شد و با نتایج سی تی اسکن مقایسه گردید.سپس ارزش های تشخیصی معیار ویسکانسین شامل: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: ارزش اخباری مثبت در نقطه برش یک، 77.9% بود. با توجه به اینکه ارزش اخباری مثبت با افزایش نمره ی ویسکانسین افزایش یافته است به طوری که در نقطه برش 4 برابر 100%شده است، می توان گفت کسانی که نمره ی ویسکانسین بالاتر از 3 دارند به احتمال قطع به یقین، حداقل در یکی از استخوان های صورت شکستگی دارند و باید حتما تحت ارزیابی سی تی اسکن قرار بگیرند. همچنین در مطالعه ی حاضر ارزش اخباری منفی یافته های بالینی در تشخیص شکستگی استخوان چشم 95.3% بود. در استخوان ماگزیلا با افزایش نمره ی ویسکانسین درصد موارد مثبت سی تی اسکن افزایش می یابد و درصد موارد منفی کاهش می یابد.

نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر، سی تی اسکن را برای تمام بیماران دچار تروما که دارای یافته های بالینی در چشم و ماگزیلا هستند توصیه می کند.

کلید واژه ها: آسیب های ماگزیلوفاسیال، معاینه فیزیکی، معیار های ویسکانسین، سی تی اسکن

ساعت : 15:20 -  روز  : یکشنبه  - 15 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :300

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر