رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:21:06 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

نام و نام خانوادگی: علی ربیعی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر اتوموکستین بر درمان وابستگی به مت آمفتامین در طول درمان نگهدارنده بامتادون

استاد راهنما:دکتر حمیدرضا بنفشه – دکتر گودرز عکاشه

استاد مشاور:دکتر علیرضا مروجی

مکان وزمان ارائه پایان نامه:یکشنبه 15/2/98ساعت11:30، سالن طبیب دانشکده پزشکی

چکیده:

مقدمه:مصرف مت آمفتامین در طی درمان نگهداری متادون (MMT) یک مشکل بسیار شایع و پیشرونده در ایران است. درمان های دارویی برای درمان اختلال مصرف مت آمفتامین وجود ندارد. این مطالعه به بررسی اثربخشی بالقوه آتوموکسستین برای درمان این بیماران می پردازد.

مواد وروش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، داوطلبان وابسته به مت آمفتامین که تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار داشتند، به طور تصادفی با اتوموکسیتین (40 میلی گرم در روز) یا پلاسبو تحت درمان قرار گرفتند. ما میزان وسوسه به مت آمفتامین را با VAS(مقیاس آنالوگ بصری) بصورت هفتگی ارزیابی نمودیم و افسردگی، اضطراب و استرس با DASS( مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس)بصورت ماهانه اندازه گیری شد. این اقدامات در هر ویزیت هفتگی با آزمایش ادرار مت آمفتامین تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آمارینسخه 20.0 (SPSS) مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها: اتوموکستین به طور معنی داری VASرا کاهش داد (001 / 0p<). آزمون ادرار متامفتامین ناپیوسته در گروه دارویی به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما بود (007/0 = p). در حالی که اولین آزمایش ادرار مت آمفتامین مثبت بود پس از 8 هفته، 56٪ (25نفر از45داوطلب) از گروه اتوموکسستین و 26٪ ( 11نفر از 41داوطلب) از گروه پلاسبو، آزمایش ادرار مت آمفتامین منفی داشتند. مقیاسهای افسردگی، اضطراب و استرس در هر دو گروه با کاهش بیشتر برای گروه اتوموکستین (افسردگی (028/0 = P)، اضطراب (0.038 / 0 = P) و استرس (0.031 =) کاهش یافت. کاهش یافت. تنها عوارض جانبی خفیف وجود داشت.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، ضمن تأیید تحمل بالینی و ایمنی اتوموکسستین، اثربخشی خوبی از این دارو را در کاهش وسوسه ناشی از مت آمفتامین  و اثرات بالقوه آن بر درمان وابستگی مت آمفتامین  نشان می دهد.

 

ساعت : 15:5 -  روز  : سه شنبه  - 10 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :363

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر