رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:47:44 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

نام و نام خانوادگی:  فهیمه نصیری

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر درمانگروهیمبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود شفقت ورزی، انعطاف پذیری روانشناختی، خودکارآمدی، ادراک بیماری، رفتارهای خود مراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله­ی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

اساتید راهنما و مشاور

استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر عبدالله امیدی

استاد راهنمای دوم: جناب آقای دکتر مجید مظفری

استاد مشاور: جناب مهندس سید غلامعباس موسوی

مکان و زمان ارائه پایان نامه:

روز سه شنبه مورخ 21/12/1397 ساعت 11 صبح، دانشکده پزشکی سالن طبیب

چکیده پایان نامه

گروه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در 8 جلسه درمانی 12۰ دقیقه ای و هفته ای یک جلسه دریافت کردند  درحالیکه گروه کنترل هیچ درمان روانشناختی را دریافت نکرد. زمان های اندازه گیری پرسشنامه های خودشفقت¬ورزی، انعطاف پذیری¬روانشناختی، ادراک بیماری، خودکارآمدی و آزمایش خون برای بررسی هموگلوبین گلیکوزیله در هر دو گروه قبل و بعد از اجرای پژوهش بود. پرسشنامه ی رفتارهای خودمراقبتی به صورت هفتگی در طی در طی اجرای پژوهش تکمیل شد. نتایج حاصل از پژوهش اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر ارتقاء خود شفقت ورزی(p˂0/05)، انعطاف پذیری روانشناختی(p˂0/05)، خودکارآمدی(p˂0/05)، رفتارهای خودمراقبتی و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله (p˂0/05) ، ادراک تهدید آمیز بودن بیماری(p˂0/05)، که نشانه ی کنترل خوب دیابت می باشد را نشان می دهد.

ساعت : 11:20 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :84

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر