رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:47:57 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

نام و نام خانوادگی:

عنوان پایان نامه:  بررسی اثرالانزاپین و نقش گیرنده­های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روی تصمیم­گیری مدل هزینه-سود در موش صحرایی نر

اساتید راهنما: دکتر غلامعلی حمیدی، دکتر علیرضا عابد

 نگارنده: سعیده نصراللهی

مکان و زمان ارائه: دانشکده پزشکی- سالن رازی، روز چهارشنبه 22/12/97 ساعت 13

 چکیده پایان نامه:

تصمیم ­گیری یک فرایند مهم مغزی است، که منجر به انتخاب یک عمل می شود. الانزاپین، یک داروی آنتی سایکوتیک آتیپیککه اثر این دارو بر فرایند تصمیم گیری هنوز مشخص نشده است. هدف از این مطالعه تعیین اثر الانزاپین و گیرنده ارکسین نوع یک در ناحیه پوسته هسته اکومبنس بر روند تصمیم گیری بر پایه تلاش می باشد.در این مطالعه، برای بررسی تصمیم گیری هزینه–سود بر پایه تلاش، از T-mazeاستفاده شدو به این نتیجه رسیدیم که الانزاپین وآنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع 1 روی تصمیم گیری بر پایه تلاش اثر کاهشی می گذارند. همچنین این نتایج نشان می دهد که آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک، ممکن است بعضی از اثرات داروهای آنتی سایکوتیک را تحت تأثیر قرار دهد.

ساعت : 11:15 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :77

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر