رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:48:36 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی

نام و نام خانوادگی: مریم مدنی

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی رژیم متوالی با رژیم استاندارد چهاردارویی  بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری

اساتید راهنما و مشاور

اساتید راهنما: دکتر سید محسن رضوی زاده، دکتر عباس ارج

استاد مشاورآماری: دکتر حمیدرضا گیلاسی

 

مکان و زمان ارائه پایان نامه

سالن غدیر (کتابخانه)   سه شنبه 21/12/97 ساعت 11:30

چکیده پایان نامه

عفونت هلیکوباکترپیلوری حداقل در 80 درصد از مردم کشورهای درحال توسعه یافت می گردد. این موضوع که آیا رژیم درمانی متوالی بتواند جایگزین رژیم درمانی استاندارد چهاردارویی جهت درمان این عفونت گردد، نامشخص است. در این مطالعه ما به مقایسه اثربخشی رژیم درمانی متوالی با رژیم درمانی استاندارد چهاردارویی برای مدت 14 روز پرداختیم.

میزان ریشه کنی در گروه Aبرابر 8/68% و در گروه Bبرابر 8/78% بود. و میزان عوارض دارویی در گروه Aبرابر 65% و در گروه Bبرابر 55% بود. رژیم درمانی متوالی میزان ریشه کنی بیشتر و عوارض دارویی کمتری را نسبت به رژیم درمانی استاندارد چهار دارویی نشان داد. از لحاظ آماری، میزان ریشه کنی میان دو گروه تفاوت معناداری نداشت (151/0p=). دو رژیم درمانی به طور کلی به خوبی توسط بیماران تحمل گردید.

رژیم درمانی متوالی میزان بالاتری از ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری را به دست آورد و رژیم درمانی مناسب تری در مقایسه با رژیم درمانی استاندارد چهار دارویی جهت درمان خط اول عفونت هلیکوباکترپیلوری می باشد. همچنین دارای عوارض دارویی کمتری است.

ساعت : 14:52 -  روز  : دو شنبه  - 20 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :76

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر