رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:48:49 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

نام و نام خانوادگی:راضیه سلامی شهید

عنوان پایان نامه:بررسی ارتباط گستره توزیع گلبول­های قرمز (RDW) با اپلین و گرلین و تعیین میزان HS-CRP، پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتایی در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری (CAD)

استاد راهنما:دکتر غلامرضا نمازی

استاد مشاور:دکتر فریبا رایگان

مکان ارئه:سالن طبیب

زمان ارائه:چهارشنبه 22/12/97 ساعت 13:30

چکیده پایان نامه: آترواسکلروز علت اصلی بیماری عروق کرونری، یک اختلال التهابی مزمن می­باشد ونشان داده شده که افزایش سطح RDWبا بیومارکرهای التهابی مرتبط بوده و اپلین و گرلین سبب مهار بیان سایتوکاین­های التهابی می­گردند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اپلین و گرلین در بیماران مبتلا به CADو افراد غیرمبتلا به CADو همچنین بررسی ارتباط این دو آدیپوکاین با RDWمی­باشد. در این مطالعه 88 بیمار (شامل 31 بیمار مبتلا به CADپایدار، 18 بیمار مبتلا به بیماری CADناپایدار و 39 فرد غیر مبتلا به CAD) که تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند، وارد پژوهش شدند و سطج قندخون ناشتایی، پروفایل لیپیدی، HS-crp، فاکتورهای هماتولوژیک با روش­های روتین آزمایشگاهی و سطح اپلین و گرلین به روش الیزا تعیین شد. از نظر آماری ارتباط معناداری بین سطح سرمی اپلین و گرلین با سطح RDWدر جمعیت مورد مطالعه وجود نداشت اما اپلین به صورت مثبت و معناداری با HDL-کلسترول و گرلین مرتبط بود. سطح سرمی اپلین و HDL-کلسترول در بیماران unstable-CAD  نسبت به بیماران stable-CAD) و افراد non-CADبه صورت معناداری پایین­تر بود، اما تفاوت معناداری در سطح سرمی گرلین بین گروه­ها وجود نداشت. علاوه بر این، بیماران stable-CADسطح RDWبالاتری نسبت به فراد non-CADداشتند و سطح ESRنیز در بیماران unstable-CADنسبت به بیماران stable-CADو افراد non-CADبه صورت معناداری بالاتر بود. با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که اپلین داررای نقش بالقوه در پایداری پلاک های آترواسکلروتیک بود و ممکن است از طریق افزایش سطح HDL-کلسترول نقش محافظتی خود را ایفا کند.

ساعت : 12:43 -  روز  : یکشنبه  - 19 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :66

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر