رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:20:30 PM 1399 / 04 / 15
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

نام ونام خانوادگی :علی محمد بخشی

عنوان پایان نامه:بررسی خصوصیات مرفومتریک و مولکولی گونه‌های تریکواسترنژیلوس جداشده از دام‌های کشتارگاهی کاشان 97-1396

اساتیدراهنما :دکتر حسین هوشیار، دکتر محسن اربابی
اساتید مشاور:دکتر رضا قاسمی خواه، دکتر مهدی دلاوری، دکتر مجتبی صحت

مکان وزمان ارائه پایان نامه:سه شنبه 16/11/97    ساعت 12:30     سالن:طبیب

 چکیده:
درمطالعه حاضرکه باهدف تشخیص گونه‌های انگل با استفاده از روش مرفومتریک و مولکولی به‌صورت تصادفی روی 284 دام شامل:130 رأس بز و 154 رأس گوسفند طی سال‌های 97-1396 صورت گرفت.
با استفاده از شاخص¬های مرفولوژیک و موفومتریک  و همچنین تکنیک¬های مولکولی PCR-IRFLP و تعیین توالی بااستفاده از مارکر ژنتیکی ITS2  چهارگونه کولبریفورمیس، کاپری کولا، ویترینوس و پروبولوروس دردام¬های منطقه شناسائی شد که ازمیان آنها تریکوسترونژیلوس کولبریفورمیس شایعترین گونه بود. با توجه به زئونوزبودن این نماتودها احتمال آلودگی انسانی مطرح می‌شود.

 

ساعت : 12:6 -  روز  : شنبه  - 13 /  11 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :237

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر