رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:18:40 AM 1399 / 04 / 25
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

نام و نام خانوادگی :حمیده سادات اطیابی

عنوان پایان نامه :جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس از منابع محیطی در اراک  97 –1396

اساتید راهنما :دکتر سیما راستی ، دکتر مریم نیتی

اساتید مشاور :دکتر زهرا اسلامی راد ، مهندس سید غلامعباس موسوی

مکان ارائه پایان نامه :سالن طبیب دانشکده پزشکی

زمان ارائه پایان نامه: شنبه  6 / 11 / 1397  ساعت 14- 13

چکیده پایان نامه:

ورمامبا ورمیفورمیس آمیب آزاد زی فرصت‌طلبی که در منابع مختلف محیطی وجود دارد. این آمیب ممکن است سبب کراتیت آمیبی  و آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی در افراد نقص ایمنی شود . مطالعه حاضر به‌منظور جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس در گرد و غبار بیمارستانی ، آب راکد و خاک شهر اراک صورت گرفت.. پس از عبور دادن نمونه‌ها از فیلتر نیتروسلولز 45/0 میکرونی، درآگار غیرمغذی (NNA)5/1 درصد کشت و از نظر وجود آمیب آزاد زی بررسی شدند. سپس با  PCRو با استفاده از پرایمر NA1 , NA2  و با مشاهده باند bp750 ورمامبا ورمیفورمیس تایید شد..  همچنین 19 ایزوله تعیین توالی نوکلئوتید و بلاست گردید و در بانک ژن ثبت گردید.

از 176 نمونه‌ مورد بررسی، 6/42 درصد آلوده به آمیب آزاد زی بودند و 4/32 درصدرورمامبا ورمیفورمیس تایید گردید. آلودگی گرد و غبار بیمارستان به آمیب آزاد زی و ورمامبا ورمیفورمیس نسبت به آب های راکد و خاک بالاتر بود. با توجه به بالا بودن میزان آلودگی گرد و غبار بیمارستان،  افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه راه های انتقال بیماری و آموزش و اقدامات بهداشتی در جهت کاهش و پیشگیری از بروز بیماری توصیه می‌شود.

 

ساعت : 9:6 -  روز  : چهار شنبه  - 3 /  11 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :260

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر