رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:11:25 PM 1398 / 06 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

نام و نام خانوادگی: محمد عزتی مهماندوست علیا

عنوان پایان نامه: بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ما‍‍ژور در شرایط برون تنی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی دلاوری

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر محسن اربابی و سرکار خانم دکتر سیما راستی

مکان ارائه پایان نامه: سالن غدیر کتابخانه مرکزی

زمان ارائه پایان نامه: دوشنبه 1/11/1397

چکیده پایان نامه:

درمان لیشمانیازیس جلدی به دلیل عود بیماری، بدشکل بودن جوشگاه زخم، احتمال احشایی شدن و نیز به دلایل کنترل بیماری از ضروریات بهداشتی در مناطق آلوده است.تحقیق درزمینهٔدرمان بیماری و بررسی ترکیبات دارویی جدید امری لازم و مطلوب است . در این مطالعه القا آپوپتوز پس از افزودن غلظت‌های اورانوفین به‌وسیله فلوسایتومتری تعیین شد. سپس تغییرات ایجادشده در DNAپروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور پس از تیمار با غلظت‌های مختلف دارو موردسنجش قرار گرفت. همچنین تغییرات فراساختاری پروماستیگوت ها پس از اثربخشی اورانوفین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. در پایان میزان تغییرات نیتریت اکساید درماکروفاژ آلوده به لیشمانیا ماژور پس از مواجه با اورانوفین اندازه‌گیری شد.نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که داروی اورانوفین در شرایط برون تنی اثرات ضد لیشمانیایی مطلوبی دارد لذا انجام بررسی­های بیشتری برای ارزیابی اثر این دارو بر انگل لیشمانیا در مدل حیوانی پیشنهاد می­شود.

ساعت : 13:50 -  روز  : دو شنبه  - 1 /  11 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :121

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر