رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:59:37 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح

نام و نام خانوادگی: گلناز شفیعی فلاورجانی

عنوان پایان نامه:اثر ال‌کارنیتین در تکامل جنین و بیان ژن­های لانه­گزینی در مرحله بلاستوسیست در موش سوری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حسین نیکزاد، سرکار خانم دکتر غزاله مشکدانیان

مکان: سالن طبیب- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زمان ارائه پایان نامه: ساعت 11:30 مورخ 10/10/97

چکیده پایان نامه: با وجود پیشرفت­های زیادی که در زمینه تکنیک­های کمک باروری شده است اما متاسفانه نرخ لانه گزینی موفق جنین‌های تولید شده در شرایط آزمایشگاهی بسیار پایین است. از آنجایی که لانه​گزینی موفق بلاستوسیست، حاصل رابطه متقابل سلولی و ژنتیکی مابین جنین و اندومتر رحم مادر می­باشد و از آنجاییکه بالابودن کیفیت مورفولوژیک بلاستوسیست تضمین کننده کیفیت مولکولی رسپتورهای مربوط به لانه گزینی نمی‌باشد، از این​رو در این مطالعه اثر ال‌کارنیتین بر توانایی جنین​های موش سوری بعد از مواجهه با 50 میکرومولار H2O2از نظر میزان بیان رسپتورهای اولیه لانه​گزینی شامل (ErbB1 , ErbB4) و نیز میزان بیان ژن Sirt3(ژن محوری در عملکرد میتوکندری) بررسی شد.در طی این پژوهش جنین‌های دوسلولی در ابتدا به 4 گروه شامل ال‌کارنیتینLC، LC+H2O2،  H2O2و Simple mediaتقسیم شدند. در تمامی گروه​های مورد مطالعه نرخ بیان ژن و پروتئین‌های ErbB1,ErbB4، نرخ بیان ژن Sirt3، سطح واکنش​گرهای اکسیداتیو داخل سلولی و نیز تعداد بلاستومرها ارزیابی و با گروه کنترل (بلاستوسیست​های رشد یافته در شرایطin vivo) مقایسه شدند. نتایج به​دست آمده در گروه​های مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS-16و آزمون­ One-Way ANOVAو تست­های Tukey & Tamhane’sT2 post hocمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تمامی داده­ها به​صورت Mean±SDبیان گردید. وPValueکمتر از 0.05 به لحاظ آماری معنی­دار در نظر گرفته شد.نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ال‌کارنیتین بیان ژن و پروتئین​های ErbB1و ErbB4را افزایش داده و سبب کاهش بیان ژن sirt3و کاهش سطح واکنش​گرهای اکسـیداتیـو داخل سلولی شده­است. در ارزیابی تعداد بلاسـتومـرهـا ، افزایش معنی­داری (P< 0. 05) تعداد بلاستومرها در گروه ال کارنیتین در مـقایـسه با دیگر گروه‌ها به استثنای گروه کنترل دیده شد. بنابراین استفاده از ال‌کارنیتین در محیط کشت جنین عامل محافظتی است که می‌تواند در کاهش اثرات مخرب  H2O2و به دنبال آن بهبـود عملکرد میتوکندری ، افزایش بیان ژن و پروتئین‌های مهم در لانه گزینی جنین​های مرحله پیش لانه​گزینی ودر نهایت حاملگی موفق نقش داشته باشد.

 

 

 

ساعت : 15:34 -  روز  : سه شنبه  - 4 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :264

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر