رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:28:23 PM 1398 / 06 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی : زهرا کبریتی

عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط خودکارآمدی تحصیلی با خودناتوان سازی تحصیلی کارورزان وکارآموزان در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  در نیمه اول سال 1397

اساتید راهنما و مشاور: دکتر محمدرضا شریف - دکتر داوود خیرخواه - دکتر حسین اکبری - مریم یاوری

مکان و زمان ارائه پایان نامه : یکشنبه 27/8/1397 ساعت 12:30 سالن طبیب

چکیده :

دانشجویان یکی از گروه های بسیار مهم در جامعه هستند و برنامه ریزی های اجتماعی برای آن ها از اهمیت فراوانی برخوردار است .  آگاهی برنامه ریزان آموزشی از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی می تواند آن ها را در اجرای برنامه ریزی آموزشی موثر راهنمایی کند . پژوهش حاضر با هدف بررسی ار تباط خودکارآمدی تحصیلی با خودناتوان سازی تحصیلی کارورزان و کارآموزان پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد . نتایج نشان داد که  با افزایش سطح خودکارآمدی دانشجویان ، سطح خودناتوان سازی آن ها پایین می آید بین سن ،جنس ،مقطع تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی رابطه معناداری در کارورزان وکارآموزان، یافت نشد.

ساعت : 12:42 -  روز  : شنبه  - 26 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :218

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر