رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:06:45 PM 1398 / 04 / 26
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

نام و نام خانوادگی: صادق مرادی

عنوان پایان نامه: بررسی بیان ژن miR33و پروتئینCREBدر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در هیپوکامپ موش صحرایی

اساتید راهنما: دکتر ابوالفضل ارجمند، دکتر بهرنگ علنی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: روز سه شنبه  15/8/97 –ساعت 12:30 –سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

مقدمه: حافظه و یادگیری یکی از فرایندهای مهم و پیچیده مغزی است که در تشکیل این فرایند عوامل ملکولی مختلفی مثل ژن­ها و پروتئین­ها دخالت می­کنند. از جمله داروهای موثر بر حافظه مورفین است که در صورت مصرف در زمان آموزش و آزمون ( تحت عنوان یادگیری وابسته به وضعیت مورفین) اثر تقویتی در روند حافظه دارد.

مواد و روشها: :در این مطالعه 26 گروه موش صحرایی نر ، شامل گروه­های تزریق پیش از آموزش مورفین، پس از آموزش مورفین ، یادگیری وابسته به وضعیت مورفین، پیش از آزمون نالوکسان، تداخل نالوکسان با مورفین و تداخل نالوکسان با یادگیری وابسته به وضعیت وجود داشت که هر گروه شامل 8 موش می­شد.

نتایج: مشاهدات رفتاری و ملکولی این مطالعه نشان می­دهد که عملکرد حافظه توسط مسیرهای ملکولی متعددی کنترل و تنظیم می­شود. در این مطالعه با بررسی یک مسیر mir-CREBمشخص شد که microRNAها به ویژه mir33نقش مهمی در تنظیم ژن­ها و پروتئین­های مربوط به حافظه دارند؛ به گونه­ای که mir33نقش مهاری در بیان پروتئین CREBو به دنبال آن در عملکرد حافظه دارد.

ساعت : 15:19 -  روز  : دو شنبه  - 14 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :188

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر