رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:29:14 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی :مرضیه صفاری بادی

عنوان پایان نامه:عنوان: بررسی ارتباط زمان قطع داروی کلوپیدوگرول قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونری روی خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونری اضطراری در بیماران با سندروم کرونری حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 97-96

اساتید راهنما و مشاور:جناب اقای دکتر حسن رجبی مقدم-جناب اقای دکتر محمد صادق پورعباسی-جناب اقای مهندس غلامعباس موسوی

مکان و زمان ارایه پایان نامه:روز دوشنبه 23/7/1397ساعت 11:45 درمکان سالن طبیب

چکیده پایان نامه:مقدمه :بیماران ACSتحت درمان با دو داروی اسپیرین و کلوپیدوگرل ممکن است به عملurgent CABGنیاز پیدا کنند(عملی که اورژانسی نبوده ولی باید سریع تر انجام شود)و نمیتوان مدت طولانی عمل را به خاطر قطع دارو به تعویق انداخت و این داروها ریسک خونریزی بعد ازعمل را افزایش می دهند.در این مطالعه میزان خونریزی بعد از عمل را براساس مدت و دوره قطع کلوپیدوگرل قبل از عمل بررسی کردیم.

روش اجرا:در این مطالعه 216 نفر از بیماران تحت درمان با آسپیرین  و  و کلوپیدوگرل که عملurgent CABG  انجام  داده انداز سال 96تا 97 وارد مطالعه شدند وبرحسب دوره قطع دارو کلوپیدوگرل قبل از عمل به دو گروه تقسیم شدند:گروه اول گروهی که 48-24 ساعت قبل از عمل دارو را قطع کرده اند،گروه دوم گروهی که 72-48 ساعت قبل از عمل دارو را قطع کرده اند در پایان میزان خونریزی بعد ازعمل  در دو گروه اندازه گیری و باهم مقایسه  شد.

یافته ها:از بین 216 بیمار  مورد مطالعه 108نفر در گروه اوا(48-24قبل از عمل کلوپیدوگرل را قطع کرده اند)و 108 نفردرگروه دوم(72-48 قبل از عمل کلوپیدوگرل را قطع کرده اند) که میانگین  خونریزی بعد ازعمل در گروه اول 649+_1402 ودر گروه دوم 576+_1172 بود

نتیجه گیری:اگر بیمار داروی کلوپیدوگرل را بیش از 48 ساعت(تا 72 ساعت)قبل از عمل دریافت نکنداحتمال خونریزی بعد از عمل جراحی نسبت به زمانی که کمتر از 48 ساعت(48-24)از عمل جراحی دارو را دریافت نکرده اند کمتر خواهد بود.

کلمات کلیدی:bleeding  CABG- clopidogerel

ساعت : 15:10 -  روز  : چهار شنبه  - 18 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :402

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر