رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:47:53 PM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی:شیرین عظیمی

عنوان پایان نامه:بررسی رابطه ی بیان  ژن PIAS1و PIASxبا ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

استاد راهنما:آقای دکتر ابراهیم کوچکی، آقای دکتر حسن نیکویی نژاد

استاد مشاور:آقای دکتر حسین اکبری

اساتید داور:آقای دکتر رضا دنشور، آقای دکتر منصور سیاح

تاریخ برگزاری: 11/7/97، ساعت11

محل برگزاری:   سالن طبیب   

چکیده:

سابقه و هدف: پروتئین های مهار کننده ی STATفعال شده1 و2 (PIAS1,PIASx) نقشی کلیدی در پاتوژنز بیماری های خود ایمنی و التهابی بازی می کنند. هدف این مطالعه اندازه گیری سطح سرمی این فاکتور ها در بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم و هم چنین ارتباط آن ها با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس است.

 مواد و روشها: 60 شرکت کننده شامل 30 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و 30 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. سطح سرمی PIAS1و PIASxدر خون محیطی همه ی شرکت کنندگان در پژوهش با استفاده از روش real time PCRاندازه گیری شد. شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس با استفاده از مقیاس ناتوانی گسترده (EDSS) اندازه گیری شد. در نهایت ما ارتباط میان سطح سرمی این فاکتور ها با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس را اندازه گیری کردیم.

یافته ها: سطح سرمی PIAS1در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم بیشتر بوده است(P value<0.001). هم چنین ارتباط معناداری میان سطح سرمی PIAS1و PIASxبا شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس که بر اساس EDSSاندازه گیری شده است، یافت شد.

 نتیجه گیری: در این مطالعه سطح سرمی PIAS1و PIASxرا به عنوان مارکر های تشخیصی و پیش بینی کننده ی پیش آگهی بیماری مولتیپل اسکلروزیس پیشنهاد می شود.

                                                               

ساعت : 9:42 -  روز  : سه شنبه  - 10 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :209

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر