رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:51:57 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی

نام و نام خانوادگی: بهار صادق اهدایی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر mimic has-miR-101-1بر تکثیر ویروس HSV-1در کشت سلولی

اساتید راهنما: دکتر احمد پیروزمند- دکتر شراره مقیم

مکان و زمان ارایه پایان نامه: روز چهارشنبه 11/7/97 ساعت 12:30 سالن سینا

چکیده : ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 1 به دلیل بیماری های مهلک آن در سراسر جهان شناخته شده است. HSV-1در بیماران سرکوب ایمنی شده بسیار حائز اهمیت هستند و به دلیل افزایش روزافزون مقاومت به داروی اصلی آن ، آسیکلوویر، یافتن درمان جایگزین برای آن بسیار مورد نیاز است.miRNA  ها بیان ژن های ویروس و میزبان را پس از رونویسی تنظیم می کند. سابقا مطالعه ای نشان داد که بیان has-miR-101-3Pمی تواند در سلول های  ایجاد شده توسط HSV-1نقش ایفا کند. در این مطالعه ما has-miR-101-5P   سنتز شده را درون سلول های آلوده به HSV-1ترانسفکت کردیم تا تاثیر آن را با استفاده از Real time PCRو Plaque assayبر تکثیر HSV-1بررسی کنیم.

ساعت : 15:9 -  روز  : شنبه  - 7 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :105

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر