رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:31:39 AM 1398 / 01 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی : مرضیه جزایری

عنوان پایان نامه : بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 ساله شهر کاشان در سال1395

اساتید راهنما و مشاور: جناب آقای دکتر اطلسی/ جناب آقای دکتر مروجی

مکان و زمان ارایه: چهارشنبه مورخ 20/4/97 سالن طبیب دانشکده پزشکی

چکیده پایان نامه :

آنتروپولوژی علمی است که به بررسی ابعاد بدن روی افراد زنده می پردازد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته از علم آنتروپولوژی در زمینه های پزشکی،تحقیقات باستان شناسی وطراحی وسایلاستفاده میشود. از آنجایی که تفاوت های ابعاد جمجمه تحت تاثیر عوامل مختلف ژنتیکی و زیست محیطی قرار دارد در این مطالعه به بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد
 35-20 ساله شهر کاشان پرداخته شد. این مطالعه از نوع مقطعی و نمونه گیری به طریق آسان و در دسترس از میان افرادسالم  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی کاشان انجام شدنتایج به دست آمده از مقایسة شاخصهای آنتروپومتریکبین دو جنس درمطالعه صورت گرفته  نشان داد کلیة لندمارکهای آنتروپومتریک در مردان شهر کاشان به طور معنی داری بیشتر از زنان بوده است.

ساعت : 14:13 -  روز  : یکشنبه  - 10 /  4 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :120

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر