رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:12:11 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اطفال

نام و نام خانوادگی: سارا نیک آفرین

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 33 (IL-33) و بیماری رینیت آلرژیک در کودکان و همراهی آن با شدت بیماری

اساتید راهنما و مشاور:دکتر مرضیه حیدرزاده، دکتر حمیدرضا گیلاسی

مکان و زمان ارائه پایان نامه:یکشنبه 23/2/97 ساعت 12:00 دانشکده پزشکی تالار طبیب

چکیده:

سابقه و هدف : سلول های Th2نقش مهمی در رینیت آلرژیک ایفا می کنند. اینترلوکین 33 باعث تولید سیتوکین های مرتبط با Th2می شود. اینترلوکین 33  به گیرنده ST2متصل می شود که به شدت در سلول های ماستوسیت و بصورت انتخابی بر روی سلول های2Thبیان می شود. اینترلوکین 33 ممکن است در پاسخ ایمنی به واسطه Th2نیز درگیر باشد. هدف ما بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک به منظور ارزیابی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 33 با شدت بیماری است.

روش ها :این مطالعه یک مطالعه مورد شاهدی بود که بر روی 114 بیمار انجام شد. اینترلوکین 33 در سرم بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و در افراد غیر آلرژیک به روش الایزا اندازه گیری شد. رینیت آلرژیک نیز با توجه به معاینات و شرح حال بیمار تشخیص داده شد.

یافته ها :بین گروه های مورد مطالعه بر حسب سن(001/0p=) ،  جنس (014/0=p ) ، سابقه خانوادگی آتوپی (001/0>p ) ، طول علائم(001/0>p )  و بیماری همراه(درماتیت آتوپیک و آسم)(001/0>p ) ،  اختلاف معنادار است و گروه های مورد مطالعه در این زمینه ها نا هم سان بوده اند. سطح سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (001 / 0p<).

نتیجه گیری :سطح بالای اینترلوکین 33  در سرم بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک نشان می دهد که اینترلوکین 33  در پاتوژنز رینیت آلرژیک دخیل است.

ساعت : 14:53 -  روز  : سه شنبه  - 18 /  2 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :216

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر