رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:55:04 PM 1398 / 01 / 03
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پاتولوژی

نام نام خانوادگی:محدثه سادات موسویان

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوست

اساتید راهنما:  دکتر حسن احترام -دکتر طاهره خامه چیان

اساتید مشاور:دکتر طاهره مازوچی -دکتر علیرضا مروجی  

مکان و زمان ارایه پایان نامه:شنبه 26 فروردین 1397 ساعت 11:30 سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

این مطالعه تحلیلی بر روی بلوک های پارافینی نمونه های بافتی 60 بیمار مبتلا به SCC(گروه مورد) و 60 نمونه پوست سالم (گروه شاهد) موجود در بایگانی آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی کاشان مربوط به سال های 1396-1390 انجام شد. DNAنمونه ها استخراج و عفونت با ویروس HPVبه روش PCRمورد مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر از 60 بیمار مبتلا به SCC، 5 نفرد (3/8%) از نظر ویروس HPVمثبت بودند. در حالی که هیچ یک از نمونه های کنترل مثبت نبودند، بنابراین بین دو گروه از نظر وجود HPVارتباط معنی دار مشاهده شد P=0.05)) . شایع ترین انواع HPVشناسایی شده از نوع 51 52,بودند.

ساعت : 14:14 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :164

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر