رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:06:09 AM 1397 / 09 / 22
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی :  الناز میرزایی پوئینک

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی اضطراب در دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

اساتید راهنما و مشاور : استاد راهنما : دکتر زهرا سپهرمنش ، دکتر سید علیرضا مروجی

مکان و زمان ارائه پایان نامه : سالن طبیب، چهارشنبه 23/12/1396

چکیده پایان نامه : اختلالات اضطرابی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند . رشته پزشکی یکی از رشته هایی است که اثرات متفاوتی بر سلامت جسمی و روانی دانشجویان آن دارد. در این مطالعه ما برآنیم که بـه بررسـی شیوع اضطراب در بین دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395 و عوامل موثر بر آن بپردازیم. این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. 122 نفـر از دانشـجویان جدیدالورود رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه بک و پرسشنامه دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفتند.آزمون های تی تست ، آنووا، کای اسکوئر و فیشر اگزکتجهت آنالیز داده ها استفاده شد.

فراوانی اضطراب در میان دانشجویان جدیدالورد پزشکی بالا و در افراد با سابقه خانوادگی بیماری های اعصاب و روان این میزان بالاتر است .این یافته لزوم توجه بیشتر به پیشگیری از تشدید علائم و درمان اضطراب در بین این گروه را مشخص می کند.

 

 

ساعت : 14:12 -  روز  : دو شنبه  - 21 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :192

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر