رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:03:08 AM 1397 / 09 / 22
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی:زهرا زارعی

عنوان پایان نامه: مقایسه فراوانی علل باکتریایی، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و عوامل خطر اولین اپیزود عفونت ادراری با عفونت ادراری مکرر در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396

اساتید راهنما و مشاور:دکتر علی محمد شکیبا، دکتر احمد صفری، دکتر حمیدرضا گیلاسی

مکان و زمان ارائه پایان نامه:چهارشنبه 16/12/96  ساعت 12:00  سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی کودکان مبتلا به عفونت ادراری بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 انجام پذیرفت. بیماران به دو دسته اصلی تقسیم شدند: گروه اول شامل 105 کودک که 81% از آن ها دختر بودند و میانگین سنی آن ها 15/14 ±40/35 ماه بود. گروه دوم شامل 105 کودک که 4/91% از آن ها دختر بودند و میانگین سنی آن ها 97/21 ±55/43 ماه بود. در گروه اولین اپیزود عفونت ادراری، اشرشیاکلی پاتوژن اصلی (4/71%) بود و سودوموناس در 9/1% از بیماران یافت شد. پاتوژن های ادراری به کوتریماکسازول (7/45%) و آمپی سیلین (5/70%) مقاوم بودند و همچنین مقاومت زیادی به نالیدیکسک اسید (2/76%) داشتند. در گروه عفونت ادراری مکرر نیز اشرشیاکلی پاتوژن اصلی بود، اما 6/7% از ارگانیسم ها سودوموناس بودند (در مقایسه با گروه اولین اپیزود عفونت ادراری، 042/0p=). همچنین 7/6% از ارگانیسم ها ESBLبودند که این مقدار در گروه اول 9/1% بود (048/0p=).

ساعت : 14:38 -  روز  : سه شنبه  - 15 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :200

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر