رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:04:08 AM 1397 / 09 / 22
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رادیولوژی

نام نام خانوادگی :الهه بابان طاهر

عنوان پایان نامه: بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس در کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 92 تا سال 95

اساتید راهنما:  دکتر حمیدرضا طالاری -دکتر یاسر حمیدیان -دکتر نوشین سادات موسوی

اساتید مشاور:دکتر معصومه عابدزاده -دکتر حسین اکبری  

مکان و زمان ارایه پایان نامه:شنبه 19 اسفند 1396 ساعت 11:30 سالن طبیب

چکیده پایان نامه ::بیست و دوکودک(3/4درصد) درطی دوره مطالعه فوت کردند. در مدل تک متغیره متغیرهایی شامل مقیاس کمای گلاسکو ، شکستگی جمجمه ، محل آسیب مغزی ، نیاز به عمل جراحی ، ادم مغزی و نمره روتردام با پیش آگهی بیمارارتباط  معنی داری داشت((P < 0.0001. از سوی دیگرسن ، جنس و مکانیسم تروما(P >0.05)هیچ ارتباط معناداری باپیامدنداشتند(p> 0.05).در مدل چند متغیره نمره روتردام و GCSهمچنان معنادار و سایر فاکتورها تاثیری بر پیش آگهی بیماران نداشتند.در موارد مرگ بین مدت بستری و GCSبا نمره روتردام  همبستگی معناداری دیده نشدودر بین بیماران زنده مانده همبستگی منفی بین نمره روتردام و GCSو  همبستگی مثبت با مدت بستری دیده شد

ساعت : 14:20 -  روز  : دو شنبه  - 14 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :206

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر